Kategoriler

Safranbolu Tarihi

Resim

Bölge Antik devirde Paplagonya olarak geçmektedir. Yörede sırası ile Hititler, Dolaylı yoldan Lidyalılar, Persler, Pondlar, Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar egemenlik kurmuşlardır.

Saftanbolu 1196 tarihinde Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhiddin Mesut Şah zamanında Türklerin eline geçmiştir. Tarihi süreç içerisinde ise 1213-1280 tarihleri arasında Çobanoğullarının, 1326-1354 tarihleri arasında Candaroğulları'nın, 1354-1402 ve 1423 yılından itibaren de Osmanlıların egemenliğine girmiştir.Safranbolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı 17-19.yüzyıllarda en üst düzeye uluşmıştır. Günümüzde anılan yıllara ilişkin yapıları, çevresel dokusu içersinde görmek mümkündür. Cinci Hanı, Cinci Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Kazdağlıoğlu Camisi, Dağdelen Camisi, Hidayetullah Camisi, Tokatlı Köprüsü, İncekaya Su Kemeri, Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ve Arastalar ile kentin üzerinde kurulduğu kemerler devrinin tanıklarıdır.

 

Bu dönemde yöreden yetişen Kazasker Cinci Hoca, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, Kaptan-ı Derya Salih Paşa Osmanlı sarayı ile yakın ilişkilerin kurulmasını sağlamışlardır. Ünlü Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa da bir dönemde Safranbolu'da ikamete tabi tutulmuştur. Özellikler Cinci Hanı'nın yapılması ile İpek Yolu'nun Safranbolu'dan geçmesi yörenin Ticaret, üretim, geleneksel el sanatları bakımından ekonomisini geliştirmiş, sosyal hayatını zenginleştirmiştir.

Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak No: 10 Eski Çarşı Karabük / Safranbolu
0370 712 19 70
rezervasyon@akcasukonukevi.com
www.akcasukonukevi.com ©
X